SHINJO HIGASHIYAMAYAKI
天保十二年開窯 新庄戸沢藩御用窯

トピックス

1 / 212